เงื่อนไขของผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

1. ประเภทของกิจการ อยู่ภายใต้ประเภท ดังนี้

  • โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม และโรงแรมที่พักที่ไม่มีใบอนุญาตแต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
  • ร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการรัฐ
  • สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
  • กิจการ OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
  • กิจการสุขภาพและความงาม ที่เป็นธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ
  • กิจการให้เช่ารถ, เรือ ที่เป็นธุรกิจขนส่งภาคท่องเที่ยว

หมายเหตุ : ประเภทกิจการที่ขยายให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม เริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป

2. ผู้ประกอบการต้องมีบัญชีกรุงไทยเลือกสมัครการใช้บริการได้ทั้งรูปแบบ
บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

  • รูปแบบ บุคคลธรรมดา บัญชีกรุงไทย ต้องตรงกับ หมายเลขบัตรประชาชน ที่ใช้ลงทะเบียน
  • รูปแบบ นิติบุคคล บัญชีกรุงไทย ต้องตรงกับนิติบุคคลที่ใช้ลงทะเบียน
เวลาเปิดทำการให้ลงทะเบียนผ่านระบบ

06:00 - 21:00 น.